Sportovní tým

Sport Sport

Požární útok


Požární útok bývá mezi hasiči označován jako „královská disciplína“. Je to z toho důvodu, že se musí skloubit mnoho faktorů, vnitřních i vnějších, kterých je zapotřebí, aby se útok vydařil co nejlépe a v co nejkratším čase.

Soutěžní družstvo tvoří sedm členů (může tvořit i šest), jejichž náplň práce je odlišná, ale musí při ní fungovat ideální souhra. Posty se označují podle funkce nebo nástroje, který daný člen obsluhuje a jsou rozděleny následovně: strojník, savice ("spojař"), koš ("košař""), béčkař, rozdělovač("troják"), 2 proudaři


Specifikace


Budeme-li postupovat ve směru proudění vody, začneme u koše. Koš je kovový s kovovým výpletem, znemožňujícím nasátí nežádoucího předmětu. Musí být vybaven funkční klapkou. Na samotný koš navazují savice. Mohou být tvořeny dvěma či čtyřmi kusy. V případě dvou kusů dosahují každá délky 2,5 metrů, v případě čtyř kusů má každá z nich 1,6 metrů a musí být předem spojeny po dvou. Dále je zapotřebí tlakových přenosných hadic. Při útoku se využívá dvou typů těchto hadic. Hadice typu B je určená pro transfer vody přímo ze stříkačky. Tato hadice je tedy napojena přímo na ni. Muži mají takto napojené 3 kusy hadice B za sebou, ženy a děti používají pouze 2. Z hadice typu B putuje voda do rozdělovače. Konkrétně jde o třícestný rozdělovač s funkčním vřetenovým nebo kulovým uzávěrem. Ten směruje vodu na dvě strany do hadic typu C, které se na sebe pojí dvě a zakončeny jsou proudnicí. Terče mohou být dvojího typu. Sklopné jsou určeny pro přímý zásah proudem vody, kdy okamžitě spínají časomíru při zásahu druhého z terčů. Druhým typem jsou terče nástřikové, u kterých je třeba naplnit 10 litrovou nádržku a až poté časomíra sepne. Opět po doplnění obou terčů. Nepovinnou součástí vybavení jsou dva klíče na spojky, kterých je možné využít i během chystání samotného útoku, například jako podložku pod hadice apod. Jiné než výše jmenované nástroje a vybavení jsou zakázány. Pořadatel soutěže je povinen, pokud není určeno jinak, nachystat a mít k dispozici základnu, nádrž na vodu, terče, přetlakový ventil, hadice typu B na odpadní vodu, 2 kusy proudnic. Během samotného útoku je voda do nádrže pravidelně doplňována.

Výsledky ligy Mistra požárního útoku naleznete zde.